SSNI-897 Kế hoạch chén em thư ký Izuna Maki

SSNI-897 Kế hoạch chén em thư ký Izuna Maki. Người kia hỏi tôi định uống những đồ uống đó ở đâu và tôi nói tôi không biết, có lẽ anh ấy có thể cho tôi biết về bất kỳ địa điểm đẹp nào xung quanh, nhưng sau đó tôi nói rằng tôi không muốn nó đắt tiền, tôi vẫn chỉ là một người học việc.