JUL-669 Phục vụ sếp của chồng để chồng thăng chức

JUL-669 Phục vụ sếp của chồng để chồng thăng chức. Anh ấy bắt đầu khen ngợi tôi, và trong khi tôi thích điều đó, tôi quay trở lại tầng dưới để tiếp tục công việc của mình. Sau đó, khi tôi trở lên lầu, tôi đã cởi áo len ra, và anh ấy lại khen tôi. Anh ấy nói sẽ trả tiền nếu tôi cũng cởi trần, tôi nghĩ anh ấy nói đùa nhưng không phải vậy. Tôi gạt nó đi nhưng nó vẫn ở trong tâm trí tôi.